تبلیغات
دنیا و اخرت

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

تعریف، تنویع و كاركردها

از تعالیم‌ امام‌ حسین به‌ مردم‌ این‌ بود كه‌ قدر و ارزش‌ خویش‌ را خوب‌ بشناسند و خود را در راه‌های‌ پست‌ نیندازند و خویشتن‌ را ارزان‌ نفروشند. امام‌ می‌فرمود: «لیس‌ لانفسكم‌ ثمن ‌الا الجنة‌ فلا تبیعوها بغیرها فانه‌ من‌ رضی‌ من‌ الله بالدنیا فقد رضی‌ الخیس‌؛ جان‌های‌شما قیمتی‌ جز بهشت‌ ندارد، پس‌ آن‌ را به‌ چیزی‌ جز آن‌ نفروشید، اگر كسی‌ عوض‌ خدا به‌دنیا راضی‌ شد به‌ قیمت‌ نازلی‌ خود را فروخته‌ است‌.» این‌ معنا با كرامت‌ انسانی‌ و حرمت‌جان‌ مؤمن‌ و عزت‌ نفس‌ مسلمان‌ قابل‌ توجیه‌ است‌ و بس‌.

امام‌ حسین‌ (ع) عزت‌ مندی‌ را نه‌ تنها در امور سیاسی‌، كه‌ در روابط‌ فردی‌ و اجتماعی‌ نیز به‌ مسلمانان‌ می‌آموخت‌. او عزت‌ را حتی‌ برای‌ فقیر و نیازمند می‌خواست‌ و نیاز را توجیه‌ گر ذلت‌ پذیری‌ و خدشه‌ دار كردن‌ عزت‌ نفس‌ مسلمان‌ نمی‌دید و راه‌ حفظ ‌عزت‌ و كرامت‌ نفس‌ را نیز در زمان‌ نیازمندی‌ به‌ آنان‌ می‌آموخت‌.

مردی‌ از انصار خدمت‌ امام‌ حسین‌ (ع) آمد تا چیزی‌ از ایشان‌ درخواست‌ نماید. حضرت‌ به‌ او فرمود: ای‌ برادر انصاری‌! خویشتن‌ را از ذلت‌ درخواست‌ حفظ‌ كن‌ و احتیاج‌ خود را در رقعه‌ای‌ بنویس‌ كه‌ - انشاء الله - چیزی‌ از ما دریافت‌ خواهی‌ نمود كه‌ شاد شوی‌. سپس‌ مرد انصاری‌ برای‌ حضرت‌ نوشت‌: یا ابا عبدالله، فلان‌ شخص‌ پانصد دینار از من‌طلب‌ دارد و برای‌ بازپس‌ گرفتنش‌ اصرار بسیار می‌ورزد، با او صحبت‌ بفرمایید تا مدتی‌ كه‌چیزی‌ به‌ دستم‌ بیاید مهلت‌ دهد. همین‌ كه‌ حضرت‌ رقعه‌ وی‌ را خواند، وارد منزل‌ شد وكیسه‌ای‌ بیرون‌ آورد كه‌ مبلغ‌ یك‌ هزار دینار در آن‌ بود. حضرت‌ به‌ وی‌ فرمود: از پانصد دینار آن‌ بدهی‌ات‌ را بپرداز و با پانصد دینار باقی‌ مانده‌، امور زندگی‌ات‌ را رو به‌ راه‌ كن‌ وهیچ‌ گاه‌ انتظار رفع‌ نیازمندی‌ نداشته‌ باش‌، مگر از سه‌ شخص‌: مردی‌ با ایمان‌ ومتدین‌، یاشخصی‌ جوانمرد، یا مردی‌ شریف‌ و دارای‌ اصل‌ و نسب‌.

اما مرد با دین‌ و ایمان‌ از ترس‌ دینش‌ تو را نا امید نمی‌سازد. امام‌ شخص‌ جوانمردنیز از جوانمردی‌ خود حیا می‌كند كه‌ تو را رد نماید و افراد اصیل‌ و نجیب‌ می‌دانند كه‌ توبرای‌ بر آمدن‌ نیازت‌ آبروی‌ خویش‌ را در گرو احسان‌ او گذاشته‌ای‌، نجابت‌ او نمی‌گذارد كه‌دست‌ خالی‌ برگردی‌ و روی‌ تو را به‌ زمین‌ نخواهد انداخت‌.

درخواست‌ كردن‌ یعنی‌ سرفرود آوردن‌ نزد دیگری‌ و این‌ با روح‌ عزت‌ مسلمانی‌سازگار نیست‌. امام‌ (ع) نمی‌خواهد مؤمنین‌ حتی‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ مشروع‌ خویش‌ تن‌ به‌خواری‌ بدهند.

از تعالیم‌ امام‌ حسین به‌ مردم‌ این‌ بود كه‌ قدر و ارزش‌ خویش‌ را خوب‌ بشناسند و خود را در راه‌های‌ پست‌ نیندازند و خویشتن‌ را ارزان‌ نفروشند

آن‌ حضرت‌ بخشش‌ را سبب‌ آقایی‌ و بزرگواری‌ و بخل‌ ورزیدن‌ را خواری‌ و پستی‌ برمی‌شمرد. از كارهایی‌ كه‌ موجب‌ پوزش‌ و عذرخواهی‌ می‌شود بر حذر می‌كرد و آن‌ را نشانة‌خواری‌ می‌دانست‌. كسی‌ كه‌ بخواهد پیوسته‌ به‌ جهت‌ كارهای‌ خلاف‌ خود عذر بخواهدنمی‌تواند سربلند و عزیز نزد مردم‌ باشد. عزت‌ و عزت‌ مداری‌ در میان‌ مردم‌ و اجتماع‌ تابدان‌ حد نزد سرور آزادگان‌ اهمیت‌ دارد كه‌ مرگ‌ با عزت‌ را بهتر از زندگی‌ با ذلت‌ و خواری‌می‌دانست‌. هم‌ چنین‌ سفارش‌ می‌فرمود كه‌ از كسانی‌ كه‌ به‌ عزت‌ و آبروی‌ مردم‌ متعرض‌می‌شوند و آبروی‌ مردم‌ برای‌ او اهمیتی‌ ندارد سعی‌ كن‌ كه‌ تو را نشناسد و از او دوری‌گزین‌.

امیر المؤمنین‌ (ع)، از فرزندش‌ حسین‌ (ع) پرسید: فرزندم‌! بزرگواری‌ در چیست‌؟حضرت‌ فرمود: نیكی‌ به‌ فامیل‌ و به‌ دوش‌ گرفتن‌ بار خسارات‌ آنان‌.

از آن‌ حضرت‌ پرسیدند: پستی‌ در چیست‌؟ فرمود: پستی‌ انسان‌ در آن‌ است‌ كه ‌خویشتن‌ را حفظ‌ نماید و عیال‌ خود را تسلیم‌ ناملایمات‌ و خطرها كند.

امام‌ حسین‌ (ع) راه‌ عزت‌ ابدی‌ را تنها در راه‌ اطاعت‌ خداوند می‌دانست‌ و بر این‌موضوع‌ تأكید دارد كه‌ كسی‌ كه‌ تصور كند عزت‌ را می‌تواند با كسب‌ رضایت‌ و خشنودی‌مردم‌ به‌ بهای‌ خشم‌ و غضب‌ خدا به‌ دست‌ آورد در اشتباه‌ است‌:

«هر كس‌ كه‌ رضایت‌ الهی‌ را با غضب‌ مردم‌ بخرد خداوند او را از مردم‌ بی‌ نیاز سازد و هر كس‌ رضایت‌ مردم‌ را با غضب‌ الهی‌ بخرد خداوند او را نیازمند مردم‌ سازد.»

این‌ كلام‌ بدین‌ معنا است‌ كه‌ بنده‌ تا بندگی‌ نكند و خدا را قدرت‌ مطلق‌ نداند و سرتعظیم‌ بر آستان‌ جلال‌ و جبروت‌ خدا فرو نیاورد نتیجه‌ای‌ جز ذلت‌ پذیری‌ دیگران‌ نخواهد داشت‌. عزت‌ تنها از آن‌ خدا است‌: ان‌ العزة‌ لله جمیعا.

از همین‌ رو است‌ كه‌ امام‌ حسین‌ (ع) در نماز شب‌ خود از خدا این‌ چنین‌ می‌خواهد: «اللهم‌ انا نعوذ بك‌ أن‌ نذل‌ و نخزی‌؛ خدایا به‌ تو پناه‌ می‌بریم‌ از این‌ كه‌ ذلیل‌ و خوار شویم‌»

بر این‌ اساس‌ امام‌ حسین‌ (ع) راه‌ حصول‌ عزت‌ و كرامت‌ نفس‌ را تنها با اعتراف‌ به‌ذلت‌ و عجز و فقر در پیشگاه‌ الهی‌ و اعتراف‌ به‌ مجد و عظمت‌ و عزت‌ خداوندی‌ می‌داند.دعاها و مناجات‌ آن‌ حضرت‌ مشحون‌ از این‌ دو مطلب‌ است‌: «فلك‌ الحمد و المجد و علوالمجد یا ذاالجلال‌ و الاكرام‌»، در فرازی‌ از دعای‌ عرفه‌ این‌ چنین‌ خود را در پیشگاه‌ الهی‌معرفی‌ می‌كند: «یا مولای‌ فها أنا ذا بین‌ یدیك‌ یا سیدی‌ خاضعا ذلیلا حصیرا حقیرا؛ ای‌مولای‌ من‌، در پیشگاه‌ تو سرافكنده‌ و ذلیل‌ و عاجز و ناچیز و كوچكم‌. و نیز «الهی‌ ذلی‌ظاهر بین‌ یدیك‌؛ خدایا! این‌ ذلت‌ و خواری‌ من‌ است‌ كه‌ در پیشگاه‌ تو آشكار است‌ و نیزاعتراف‌ به‌ ذلت‌ و درخواست‌ عزت‌ فراز دیگری‌ از دعای‌ عرفه‌ است‌: «یا من‌ دعوته‌ ذلیلا فأعزنی‌؛ ای‌ آن‌ كه‌ می‌خوانمش‌ در حالی‌ كه‌ (در برابرش‌) ذلیل‌ و خوارم‌ پس‌ به‌ من‌ عزت‌كرامت‌ فرما.»

اما این‌ اعتراف‌ به‌ كوچكی‌ و حقارت‌ و خود را هیچ‌ انگاشتن‌ در برابر آن‌ عظمت‌ وقدرت‌ مطلق‌ عین‌ عزت‌ و عزت‌ مندی‌ است‌. امام‌ حسین‌ (ع) در فرازی‌ دیگر از دعای‌ عرفه‌ جمع‌ این‌ دو را به‌ بهترین‌ وجه‌ بیان‌ كرده‌ است‌: «الهی‌ كیف‌ أستعز و فی‌ الذلة‌ أركزتنی‌ أم‌ كیف‌ لا أستعز و الیك‌ نسبتنی‌؛ خدایا چگونه‌ دعوی‌ عزت‌ كنم‌ و حال‌ آن‌ كه‌ مرا(به‌ حكم‌ بندگی‌) در ذلت‌ نهاده‌ ای‌ و چگونه‌ دارای‌ عزت‌ نباشم‌ در صورتی‌ كه‌ نسبت‌ بندگی ‌به‌ تو دارم‌.

این‌ معنا را مولای‌ متقیان‌ و امیر مؤمنان‌ علی‌ (ع) در كلام‌ گهربار خود این‌ چنین ‌بیان‌ كرده‌ است‌: «الهی‌ كفانی‌ فخرا أن‌ تكون‌ لی‌ ربا و كفانی‌ عزا أن‌ أكون‌ لك‌ عبدا؛ خدایا مرا فخر همین‌ بس‌ كه‌ تو پروردگار منی‌ و عزت‌ من‌ همان‌ كه‌ بنده‌ تو هستم‌.»

آری‌ آن‌ كه‌ خود را عبد خواند عزیز شد. عبودیت‌ توجه‌ به‌ عظمت‌ و جلال‌ و جبروت ‌معبود است‌ كه‌ توجه‌ به‌ این‌، تقوا را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌ و بنده‌ را از معصیت‌ باز می‌دارد واین‌ مرحله‌ اوج‌ عزت‌ و عزت‌ مندی‌ انسان‌ است‌. «لا عزت‌ أعز من‌ التقوی‌؛ هیچ‌ عزتی‌ به ‌مرتبة‌ عزتی‌ كه‌ از تقوا حاصل‌ می‌شود نیست‌.» عزت‌های‌ دیگر صوری‌ و زودگذر است‌. از اشعار امام‌ حسین‌ (ع) است‌ كه‌ در این‌ باره‌ می‌فرماید:

أیعتز الفتی‌ بالمال‌ زهواو ما فیها یفوت‌ عن‌ اعتزاز

آیا جوان‌ می‌خواهد با ثروت‌ به‌ عزت‌ و افتخار برسد درحالی‌ كه‌ هر آنچه‌ در آن‌ است ‌عزتش‌ از دست‌ می‌رود. اینها عزت‌ نیست‌. آن‌ كه‌ عزت‌ حقیقی‌ می‌خواهد باید به‌ عزت ‌ذاتی‌ وصل‌ شود تا عزتش‌ باقی‌ بماند. باز در فراز دیگری‌ از دعای‌ عرفه‌ می‌خوانیم‌: «یا من‌خص‌ نفسه‌ بالسمو و الرفعة‌ و أولیاؤه‌ بعزه‌ یعتزون‌؛ ای‌ آن‌ كه‌ ذات‌ خود را به‌ علو مقام‌ ورفعت‌ مخصوص‌ گردانیدی‌ و دوست‌ دارانت‌ را به‌ عزت‌ خود عزیز ساختی‌.»

این‌ عزت‌ را كسی‌ نمی‌تواند زایل‌ كند، زیرا جلوه‌ای‌ از عزت‌ خداوندی‌ است‌. این‌چنین‌ است‌ كه‌ امام‌ عزت‌ مندانه‌ و با صلابت‌ در برابر معاویه‌ ایستاده‌ است‌.


ادامه مطلب برچسب ها: امام حسین، Moharam95،  

تاریخ : پنجشنبه 15 مهر 1395 | 10:27 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
تاریخ : دوشنبه 12 مهر 1395 | 06:48 ب.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
 حادیثی درباره ازدواج را در ادامه با هم می خوانیم:

۱۵. عروس شایسته 
قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:ما استفاد امرء فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر الیها، تطیعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فى نفسها و ماله. 
 
پس از اسلام، هیچ نعمتى براى مرد بهتر از زن مسلمانى نیست که هر گاه به او بنگرد، مسرورش کند و هر گاه به او فرمان دهد، اطاعتش نماید و در غیاب او حافظ ناموس و مالش باشد. ﴿من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۵۵﴾ 
 
 
۱۶. دقت در انتخاب 
قال الامام الصادق علیه السلام:انما المراة قلادة فانظر ما تتقلد. 
 
زن همانا گردنبندى است، نیک بنگر که چه گردنبندى را به گردنت آویزان مى‏کنى. ﴿وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۳۳﴾ 
 
 
۱۷. وصلت نکردن با خانواده ناشایست 
عن النبى صلى الله علیه و آله و سلم قال:ایاکم و خضراء الدمن، قیل: یا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ قال: المراة الحسناء فى منبت السوء. 
 
بپرهیزید از سبزه‏هایى که در مزبله مى‏روید. عرض شد: یا رسول الله! سبزه‏هایى که در مزبله مى‏روید چیست؟ حضرت صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: زن زیبایى که در خانواده پست و ناشایست ‏پرورش یافته باشد. ﴿من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۵۶، مکارم الاخلاق، ص ۲۰۵﴾ 
 
 
۱۸. ازدواج با دوشیزگان 
قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:تزوجوا الابکار فانهن اعذب افواها و ارتق ارحاما و اسرع تعلما و اثبت للمودة. 
 
با دختران باکره ازدواج کنید زیرا که دهان آنان شیرین و رحمشان مناسبتر است و زود چیزى را یاد مى‏گیرند و محبتشان پایدارتر است. ﴿بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۳۷﴾ 
 
 
۱۹. رضایت داماد 
سئل عن الصادق علیه السلام:انى ارید ان اتزوج امراة و ان ابوى اراد غیرها. قال: تزوج التى هویت ودع التى هوى ابواک. 
 
من مى‏خواهم با زنى ازدواج کنم ولى پدر و مادرم مایلند با دیگرى ازدواج کنم. امام علیه السلام فرمود: با زنى که خودت مایل هستى ازدواج کن، و زنى را که پدر و مادرت [بدون رضایت تو] انتخاب کرده‏اند، رها کن. ﴿تهذیب، الاحکام، ج ۷، ص ۳۹۲﴾ 
 
 
۲۰. سهولت ‏خواستگارى 
قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:ان من یمن المراة تیسیر خطبتها. 
 
از نشانه‏هاى برکت زن آن است که خواستگاریش بى تکلف و آسان انجام گیرد. ﴿کنز العمال، ج ۱۶، ص ۳۲۲، ح ۴۴۷۲۱﴾ 
 
 
21. آداب خواستگارى 
قال النبی صلى الله علیه و آله و سلم: لا یخطب احدكم على خطبة اخیه. 
 
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ یك از شما زنى را كه دیگرى خواستگارى مى‏كند، خواستگارى نكند. [تا اینكه با او ازدواج كند و یا اینكه منصرف شود. اگر منصرف شد خواستگاریش بلامانع است.] ﴿صحیح مسلم، ج 2، ص 1034، ح 56﴾ 
 
 
۲۲. خواستگار شرابخوار 
قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:شارب الخمر لا یزوج اذا خطب. 
 
شرابخوار اگر تقاضاى ازدواج کرد قبول نکنید. ﴿وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۷۹﴾ 
 


ادامه مطلب
تاریخ : یکشنبه 29 فروردین 1395 | 11:42 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
احادیثی درباره ازدواج را در ادامه با هم می خوانیم:

1. تاثیر ازدواج 
قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:اذا تزوج الرجل احرز نصف دینه. 
 
کسى که ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است. ﴿مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۱۵۴٫﴾ 
 
 
۲. ازدواج در هنگام تنگدستى 
قال الامام الصادق علیه السلام:من ترک التزویج مخافة الفقر فقد اساء الظن بالله-عز و جل-، ان الله- عز و جل – یقول: «ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله.» (۲) 
 
هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت‏ به لطف خداوند بدگمان شده است. چرا که خداوند مى ‏فرماید: اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بى نیازشان مى‏کند. 
 
پیامبر (ص) می فرمایند:هر که با زنى به خاطر مالش ازدواج کند، خداوند او را به مال وى واگذار مى‏ کند، و هر که با او به خاطر جمال و زیبائى‏اش ازدواج نماید، در او چیزى را که خوشایند او نیست، خواهد دید، و هر که با وى به خاطر دینش ازدواج کند، خداوند تمامى این مزایا را براى او جمع مى ‏کند. ﴿من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۵۱﴾ 
 
 
۳. ازدواج رحمت است 
قال النبى صلى الله علیه و آله و سلم:یفتح ابواب السماء بالرحمة فى اربع مواضع: عند نزول المطر، و عند نظر الولد فى وجه الوالدین، و عند فتح باب الکعبة، و عند النکاح. 
 
درهاى رحمت آسمانى در چهار وقت گشوده مى‏شود:۱- موقع بارش باران.۲- زمانى که فرزند به چهره پدر و مادرش مى‏نگرد.۳- هنگام گشوده شدن در کعبه.۴- هنگام برپایى مراسم عقد و عروسى. ﴿بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۲۱﴾ 
 
 
۴. آفات بى همسرى 
قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:اکثر اهل النار العزاب. 
بیشترین اهل جهنم انسانهاى بى همسرهستند. ﴿من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۵۱﴾ 
 
 
۵. تلاش در ازدواج بى همسران 
عن الصادق علیه السلام قال:من زوج اعزبا کان ممن ینظر الله- عز و جل-الیه یوم القیامة. 
 
کسى که مجردى را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید از کسانى است که در قیامت‏ خداوند به آنان نظر لطف مى‏کند. ﴿وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۴۵﴾ 
 
 
۶. در سایه عرش 
قال موسى بن جعفر علیه السلام:ثلاثة یستظلون یظل عرش الله یوم القیامة، یوم لا ظل الا ظله: رجل زوج اخاه المسلم او اخدمه او کتم له سرا. 


تاریخ : یکشنبه 29 فروردین 1395 | 11:39 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات

خصلتی از حضرت یحیی(ع) که شیطان دوست داشت!

به گزارش حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حضرت یحیی(ع) به شیطان گفت: آیا شده است که لحظه ای بر من تسلط یابی؟
پاسخ داد: نه، ولی در تو خصلتی است که من دوست دارم و مایه تعجب من است.
یحیی(ع) گفت: آن چیست؟
گفت: تو آدم پرخوری هستی، پس هنگامی که غذا می‌خوری و افطار می‌کنی سنگین می‌شوی و همین امر باعث می‌شود که از قسمتی از نمازی مستحبی و شب زنده‌داری باز بمانی.
یحیی(ع) گفت: من با خدا عهد می‌بندم که از این پس غذای سیر نخورم تا خدا را ملاقات کنم.
شیطان نیز گفت: من هم با خدا عهد می‌بندم که هرگز مسلمانی را نصیحت نکنم.
سپس شیطان خارج شد و بعد از این جریان به سوی او بازنگشت.

منابع:
امالی طوسی، ص338
احادیث الطلاب، ح3228
مستدرک الوسائل، جلد16، ص216
قصص جزائری، ص397

منبع :شهر خبر

برچسب ها: حضرت یحیی (ع)، خصلتی از حضرت یحیی(ع) که شیطان دوست داشت!،  

تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 | 02:33 ب.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
هزار و یک اثر ذکری شگفت انگیز ذكر لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظیم

3.ذکر سر بریده امام حسین (ع )

در دمشق شنیده شد که سر مطهر امام حسین (ع ) مى گوید: لا حول و لا قوة الا بالله .3

 

4.گنجى از بهشت

رسول خدا (

.دور شدن هفتاد بلا

راوى مى گوید شنیدم که امام صادق (ع ) فرمودند: کسى که بگوید لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم خداى عزوجل به خاطر آن هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند که کمترین آنها خفه شدن است .5

 

6.رفع درد و اندوه

از پیغمبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند: سخن لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم گنجى از گنجهاى بهشت است و آن باعث شفا یافتن از نود و نه درد است که آسانترین آنها اندوه است .6

 

7.شفاى هفتاد و دو نوع درد

رسول خدا (ص ) فرمود: هر کس که نعمت هاى فراوان به وى برسد الحمد لله رب العالمین بسیار بگوید، و آن که تهیدستى به وى فشار آورد لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم زیاد بگوید که آن گنجى از گنج هاى بهشت است و شفاى هفتاد و دو نوع درد است که کمترین آنها اندوه مى باشد.

 

8.هرگاه اندوهگین شدى

از امام صادق (ع ) روایت شده است که در سفارشى فرموده اند: اى ، سفیان ! هر گاه خدا به یکى از شما نعمتى عطا فرمود، بایستد و خداى عزوجل را ستایش و سپاس گوید، یعنى بگوید الحمد لله و هر گاه روزى اش برسد، باید درخواست آمرزش کند، یعنى بگوید استغفر الله و هر گاه اندوهگین شود، بگوید لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم .7

 

9.داروى نود و نه بیمارى

از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند: گفتن لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم دارویى است که نود و نه بیمارى را بهبود مى بخشد که آسانترین آنها اندوه است و معناى این کلمه چنین است هیچ حرکت و نیرویى جز به سبب و خواست خدا پدید نیامد.8

ادامه مطلب برچسب ها: هزار و یک اثر ذکری شگفت انگیز،  

تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 | 11:37 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ
به نام خدا كه رحمتش بسیار و مهربانى اش همیشگى است، جنبش و نیرویى نیست جز به خداى والاى بزرگ.
به اسم اعظم خدا نزدیك تر خواهد بود از سیاهى چشم به سپیدى آن.
و نیز به سندهاى معتبر از حضرت صادق و حضرت كاظم علیهما السّلام روایت شده: هركه پس از نماز صبح و مغرب، پیش از آن كه سخن بگوید، و حركت كند، هفت مرتبه این دعا را بخواند، هفتاد نوع بلا از او دور مى شود، كه آسان ترین آنها خوره و پیسى و شرّ شیطان و شرّ پادشاهان مى باشد.
و در بعضى روایات معتبر سه مرتبه و در بعضى ده مرتبه وارد شده است و حدّاقل آن سه مرتبه، و حدّاكثر آن صدر مرته بیان شده، و هرچه بیشتر بگوید، ثوابش بیشتر خواهد بود.
هشتم: شیخ احمد بن فهد و دیگران روایت كرده اند: مردى به موسى بن جعفر علیه السّلام شكایت كرد كه كار من بسته شده، و به هر كارى رو مى كنم سودى نمى یابم، و به هر حاجت كه توجّه مى نمایم، برآورده نمى گردد، حضرت فرمود: پس از نماز صبح ده مرتبه بگو: سُبْحانَ اللَّهِ الْعَظیمِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاَسْئَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ راوى گفت: اندك زمانى كه بر این دعا مداومت كردم، جمعى از بادیه آمدند، و مرا خبر دادند كه مردى از اقوام تو از دنیا رفته، و جز تو وارثى ندارد، پس مال بسیار، به دست من آمد و تا حال بى نیازم.

برچسب ها: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ،  

تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 | 11:36 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
سوال – من علاقه ای به پوشیدن چادر ندارم ولی پدرم مرا مجبور به پوشیدن چادر می کند. اگر دین اسلام اجباری است من این دین را نمی خواهم، در نتیجه تصمیم گرفته ام که دیگر نماز نخوانم و واجبات دین را انجام ندهم .راهنمایی بفرمایید.

پاسخ – ما انسانها هیچی نیستیم .حضرت علی(ع) به فرد متکبری گفت که در اول نطفه هستی و در آخر مردار و الان هم حمال نجاست هستی .قرآن می فرماید : اگرهمه ی شما کافر بشوید در من اثری ندارد. اگر همه ی مردم پشت به خورشید خانه بسازند از ارزش نور خورشید کم نمی شود و اگر همه مردم رو به خورشید خانه بسازند بازهم اثری در ارزش نور خورشید ندارد. چادر حجاب برتر است .اگر شما از چادر به مانتو بروید، فرزند شما از مانتو به بد حجابی و نوه ی شما از بدحجابی به بی حجابی می رود و این سیر طبیعی است .گناهان قدم به قدم است. اگر شیطان بخواهد فردی را مشروب خوار بکند اول نمی گوید که شراب بخور، اول می گوید که به مسجد نرو بعد عمامه ات را بردار بعد تا چند سال دیگر روی من کار می کند تا مرا مشروب خوار کند. در قرآن داریم که خانمها طوری بیرون نیایید که کسانی که بیمار هستند چشم شان به آنها بیفتد. یعنی در قرآن اسم مانتو یا چادر نیامده است. ممکن است که فردی چادر سرش باشد ولی پوشیده نباشد. در اسلام مهم تحریک نکردن است .کسانی که امید به ازدواج ندارند می توانند حجابشان کمتر باشد. اصل حجاب این است که جامعه باید سالم باشد. در دانشگاه هر چیزی که ذهن دانشجو را منحرف کند ظلم دینی است. مثلا آقا در حال درس خواندن است و خانمی با بدترین لباس از کنار او رد می شود و حواس او را پرت می کند. این آقا نمی تواند خوب درس بخواند .پیامبر می خواستند نماز بخوانند و پارچه ای جلویشان بود که گل رویش بود، پیامبر فرمود که این پارچه حواس من را پرت می کند. حواس پیامبر با گل پارچه پرت می شود ولی حواس دانشجو با بودن دو دختر بدحجاب در کنارش پرت نمی شود؟ اگر بی حجابی حلال هم باشد و مشکلی هم نداشته باشد، باز هم باید در دانشگاه حجاب رعایت بشود. راننده اگر چشم چران باشد تصادف می کند چون تمرکزش را از دست می دهد . در درس خواندن تمرکز مهم است .دختر بچه را باید از کوچکی به حجاب عادت داد تا در نُه سالگی بتواند حجاب را بپذیرد .ما باید بچه را تربیت کنیم که حکم خدا را بپذیرد.

منبع : yamojir

برچسب ها: حجاب، چادر پوشیدن، سوال،  

تاریخ : جمعه 27 فروردین 1395 | 09:58 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
سوال – من پسری هجده ساله هستم و همیشه نمازم را به جماعت می خوانم و سعی می کنم که از محرمات دوری کنم ولی مدتی است که با دختری رابطه دارم که به او علاقه دارم .تمام حرف های ما از احساس به دور است و ما با پیامک همدیگر را امر به معروف می کنیم مثلا برای نماز صبح همدیگر را بیدار می کنیم. ما نمی توانیم از هم دور باشیم .ما باید چکار کنیم ؟

پاسخ- من به این آقا پسر توصیه می کنم که از خیر امر به معروف بگذرد. گاهی شیطان به سراغ انسان می آید. فردی بچه های سیّد را می بوسید و به او می گفتند که اینکار حرام است ولی او می گفت که این بچه ی سیّد و اولاد پیامبر است و این کار ثواب دارد. بعد بچه ی کچلی را آوردند که او ببوسد، او گفت : آیا من باید همه ی ثواب ها را ببرم؟ اگر شما می خواهید امر به معروف کنید چرا به فرد دیگری پیامک نمی زنید که برای نماز صبح بیدار بشود ؟ این کار شیطان است که گناه را توجیه می کند. شیطان تجربه ی زیادی دارد. در قرآن داریم که شیطان اعمال بد شما را زیبا نشان می دهد.

منبع : yamojir

برچسب ها: پیامک، نامحرم، سوال،  

تاریخ : جمعه 27 فروردین 1395 | 09:56 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
دلیل عدم استجابت دعا چیست؟

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در درس اخلاق خود درسخنی در مورد چرایی عدم استجابت دعا ایراد کرده و می گوید: اینکه می‌بینید بعضی از ادعیه ما مستجاب نیست برای اینکه یک مقدار توجه ما نزد قدرت‌های خود ما یا وابستگی‌های ماست و بخشی از توجه ما به طرف الله است. کسی که هم به طبیب چشم دوخت، هم به دارو، هم به قدرت تحصیل دارو چشم دوخت، هم به قدرت پرستار ، چنین انسانی وقتی می‌گوید «اللهم اشفنی» او با خدا بصورت نیم‌رخ سخن می‌گوید برای اینکه بخشی از توجه‌اش متوجه خداست و بخشی از توجه‌اش متوجه امکانات خودش می باشد لذا چنین دعایی، دعای خالص نیست.

 

او افزود: وقتی از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال می‌کنند چرا دعای ما مستجاب نیست فرمود: «لأنّکم تدعون مَن لا تَعرفون» زیرا شما کسی را می‌خوانید که نمی‌شناسید. بنابراین ما باید با تمام چهره و هویّت چیزی را از خدا بخواهیم؛ اگر در نیایش و دعا می‌خواهیم با تمام چهره و هویّت بخواهیم و اگر در عبادت می‌گوییم ﴿إِیِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ﴾ باید با تمام‌چهره به خدا عرض کنیم ﴿إِیِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ﴾.

شفقنا


منبع : شهر خبر


برچسب ها: دلیل عدم استجابت دعا چیست؟،  

تاریخ : جمعه 27 فروردین 1395 | 09:46 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات


 صحیفه سجادیه به «زبور آل محمد(ص)» معروف بوده و شامل زمزمه‌های عارفانه و نیایش‌های امام چهارم شیعیان، حضرت زین‌العابدین(ع) با خداوند یکتا است

دعای هفتم صحیفه سجادیه:

1. یا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ الْمَکارِهِ، وَ یا مَنْ یفْثَأُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ، وَ یا مَنْ یلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَی رَوْحِ الْفَرَجِ.
2. ذَلَّتْ لِقُدْرَتِک الصِّعَابُ، وَ تَسَبَّبَتْ بِلُطْفِک الْأَسْبَابُ، وَ جَرَی بِقُدرَتِک الْقَضَاءُ، وَ مَضَتْ عَلَی إِرَادَتِک الْأَشْیاءُ.
3. فَهِی بِمَشِیتِک دُونَ قَوْلِک مُؤْتَمِرَةٌ، وَ بِإِرَادَتِک دُونَ نَهْیک مُنْزَجِرَةٌ.
4. أَنْتَ الْمَدْعُوُّ لِلْمُهِمَّاتِ، وَ أَنْتَ الْمَفْزَعُ فِی الْمُلِمَّاتِ، لَا ینْدَفِعُ مِنْهَا إِلَّا مَا دَفَعْتَ، وَ لَا ینْکشِفُ مِنْهَا إِلَّا مَا کشَفْتَ
5. وَ قَدْ نَزَلَ بی‌ یا رَبِّ مَا قَدْ تَکأَّدَنِی ثِقْلُهُ، وَ أَلَمَّ بی‌مَا قَدْ بَهَظَنِی حَمْلُهُ.
6. وَ بِقُدْرَتِک أَوْرَدْتَهُ عَلَی وَ بِسُلْطَانِک وَجَّهْتَهُ إِلَی.
7. فَلَا مُصْدِرَ لِمَا أَوْرَدْتَ، وَ لَا صَارِفَ لِمَا وَجَّهْتَ، وَ لَا فَاتِحَ لِمَا أَغْلَقْتَ، وَ لَا مُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ، وَ لَا مُیسِّرَ لِمَا عَسَّرْتَ، وَ لَا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ.
8. فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ افْتَحْ لِی یا رَبِّ بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِک، وَ اکسِرْ عَنِّی سُلْطَانَ الْهَمِّ بِحَوْلِک، وَ أَنِلْنِی حُسْنَ النَّظَرِ فِیمَا شَکوْتُ، وَ أَذِقْنِی حَلَاوَةَ الصُّنْعِ فِیمَا سَأَلْتُ، وَ هَبْ لِی‏ مِنْ لَدُنْک رَحْمَةً وَ فَرَجاً هَنِیئاً، وَ اجْعَلْ لِی مِنْ عِنْدِک مَخْرَجاً وَحِیاً.
9. وَ لَا تَشْغَلْنِی بِالاهْتِمَامِ عَنْ تَعَاهُدِ فُرُوضِک، وَ اسْتِعْمَالِ سُنَّتِک.
10. فَقَدْ ضِقْتُ لِمَا نَزَلَ بی‌یا رَبِّ ذَرْعاً، وَ امْتَلَأْتُ بِحَمْلِ مَا حَدَثَ عَلَی هَمّاً، وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَی کشْفِ مَا مُنِیتُ بِهِ، وَ دَفْعِ مَا وَقَعْتُ فِیهِ، فَافْعَلْ بی‌ذَلِک وَ إِنْ لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ مِنْک، یا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِیمِ.

 

ترجمه دعای هفتم صحیفه سجادیه:

ادامه مطلب برچسب ها: دعایی که امام سجاد(ع) برای انجام کارهای مهم می‌خواند!، صحیفه سجادیه،  

تاریخ : جمعه 27 فروردین 1395 | 09:39 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
چگونه با حضرت فاطمه(س) ارتباط برقرارکنیم

*چگونه با حضرت فاطمه زهرا(س) ارتباط برقرار كنیم؟

ارتباط با معصومین علیهم السلام و از جمله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دو گونه است: مستقیم و غیر مستقیم. ارتباط مستقیم، ‌ملاقات و رؤیت و مشاهده حسی است كه كلید خزانه آن در ارتباط غیر مستقیم است. ارتباط غیر مستقیم مقدمه لازم و جدا ناپذیر ارتباط مستقیم و مهم تر از آن است. این نوع ارتباط است كه انسان را به حالات اخلاقی و انسانی رهنمون می شود. ارتباط غیر مستقیم، قلبی و عاطفی و علمی و عملی است.دوستی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و اظهار عشق و محبت و علاقه به ساحت مقدس‏شان و قبول ولایت و امامت آنان موجب خوشبختی و سعادت انسان است. زمخشری و فخر رازی و قرطبی از مفسّران بزرگ اهل سنّت در تفسیرشان از رسول خدا(ص) نقل كرده‏اند:

«من مات علی حب آل محمد مات شهیداً، الا من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنة، ألا و من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنة؛ هر كس با محبّت آل محمد بمیرد، شهید از دنیا رفته است .آگاه باشید هر كس با محبت آل محمد از دنیا رود، دو درب در قبر او به سوی بهشت گشوده می‏شود. بدانید هر كس با بغض آل محمد از دنیا برود، بوی بهشت را استشمام نخواهد كرد.»رفتن به زیارت تربت و بارگاه ملكوتی شان، خواندن زیارت از راه دور كه در مفاتیح الجنان آمده، قرائت قرآن و اهدای ثواب به ارواح پاك شان، وقف موقوفات و دادن صدقه و خیرات در راه شان، بر پایی مجالس جشن و عزاء و شركت در محافل مدح و مصیبت‏شان كه برای هر یك از این موارد ثواب‏های عظیم ذكر شده، هم چنین استفاده از سیره عملی و گفتاری آنان در زندگی، از مصادیق ابراز علاقه و محبّت و دوستی حضرات معصومین(ع) است.ادامه مطلب برچسب ها: وفات حضرت زهرا (س)، چگونه با حضرت فاطمه(س) ارتباط برقرارکنیم؟،  

تاریخ : جمعه 27 فروردین 1395 | 09:34 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
قطع ارتباط با خویشاوندان هم نوعی پیمان‌شکنی با خدای سبحان به شمار می‌آید و آن چنان نزد خدا منفور است که از مصاحبت و همراهی با قاطع رحم (کسی که ارتباط با خویشاوندان را قطع کند) نهی شده و خدای سبحان در سه جای قرآن او را لعن و نفرین کرده است. در فقه نیز قطع رحم از گناهان بزرگ به شمار آمده، چنانکه از عوامل سریع فنا و نابودی بشر هم معرفی شده است؛ همچنین گفته شده: بوی بهشت که از مسافت هزار ساله به مشام می‌رسد به مشام قاطع رحم نخواهد رسید.

آثار صله رحم
صله رحم پاداش دنیوی و اخروی مهم و فراوانی دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

ـ پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هر کس از تأخیر اجل و گسترش روزی خود خوشحال می‌شود پس از خدا پروا کند و صله رحم کند؛ (1) همچنین فرمودند: کسی که از عمرش جز سه سال نمانده باشد با صله رحم، خدا عمرش را به سی و سه سال امتداد می‌بخشد.(2) در روایتی دیگر فرمودند: هر کس برای من یک عمل را ضمانت کند من برایش چهار چیز را ضمانت می‌کنم: هر کس صله رحم کند خدا او را دوست بدارد و روزی وی را گسترش دهد و عمرش را فزونی بخشد و او را به بهشتی درآورد که وعده داده است.(3)

ـ امام باقر (ع)‌ فرمودند:‌ صله رحم موجب پاکی اعمال و رشد دارایی و دفع بلا و آسانی حساب و تأخیر أجل می‌شود. (4)

ـ حضرت موسی(ع) از خدا پرسید: پاداش کسی که صله رحم کند چیست؟ فرمودند: اجلش را به تأخیر اندازم و سکرات مرگ را بر او آسان کنم و فرشتگان بهشت به وی ندا می‌دهند: به سوی ما بیا و از هر دری که می‌خواهی وارد شو.(5)

ـ امام صادق (ع) فرمودند: صله رحم و حسن همجواری، شهرها را آباد و عمرها را طولانی می‌کنند.(6)

ادامه مطلب برچسب ها: بوی بهشت به مشام این افراد نمی‌رسد!، صله رحم،  

تاریخ : جمعه 27 فروردین 1395 | 09:22 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
قسمت اول  نمایش در آپارات

طبقه بندی: کلیپ ها، 
برچسب ها: گناه، چگونه گناه نکنیم،  

تاریخ : پنجشنبه 26 فروردین 1395 | 10:46 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات

دو اثر مهم درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم


الگوی زندگی فاطمی - دو اثر مهم درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم - حجت الاسلام والمسلمین رفیعی
طبقه بندی: کلیپ ها، 
برچسب ها: دو اثر مهم درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم،  

تاریخ : پنجشنبه 26 فروردین 1395 | 10:43 ق.ظ | نویسنده : به سوی الله | نظرات
تعداد کل صفحات : 19 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • حریم علم